brand in ấn nhãn dán bao bì hiệp phước

Một số lựa chọn in nhãn sản phẩm chất liệu và kích thước

1, Chọn loại nhãn Loại nhãn cuộn Loại nhãn tấm 2, Hình dạng in nhãn sản phẩm Vòng tròn Trái xoan Hình chữ nhật bo góc Hình vuông bo góc 3, Kích thước nhãn 1×1 inch 1.5×1.5 inch 2×2 inch 2.5×2.5 inch 3×3 inch 3.5×3.5 inch 4×4 inch 5×5 inch 4, Chất liệu in nhãn Chất liệu...
0968.067.968- +84(28) 3981.3976