brand in ấn nhãn dán bao bì hiệp phước
Tìm hiểu công nghệ in letterPress

CÔNG NGHỆ IN LETTERPRESS

Nguyên lý in letterpress Quá trình in chủ yếu dạng trực tiếp, một số theo dạng gián tiếp (letterset) Hình 19: Nguyên lý in của......
0968.067.968- +84(28) 3981.3976